เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย