เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องใการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย