เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     เอกสารประกอบ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย