เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

เ่ทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย