เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    เอกสารประกอบ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย