เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย