เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย


เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ตราเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช    เอกสารประกอบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย