เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง


ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายโสภณอุทิศ หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายโสภณอุทิศ หมู่ที่ 5    เอกสารประกอบ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายโสภณอุทิศ หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย