เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.๓๓-๐๐๓ บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.๓๓-๐๐๓ บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.๓๓-๐๐๓ บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย