เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือนแรก    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย