เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านบุคลกรของเทศบาลให้มีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บทที่ 1
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บทที่ 2
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บทที่ 3
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย