เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

เ่ทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2564

และรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม ประจำปี 2564

     เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย