เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย


ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

     เอกสารประกอบ ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย