เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กฏหมายน่ารู้


หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการราชการท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการราชการท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย