เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
จดหมายข่าว


จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล     เอกสารประกอบ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย