เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

       

เทศบาลตำบลชะมายขอประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านบุคลกรของเทศบาลให้มีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลชะมาย
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บทที่ ๑
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บทที่ ๓ นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บทที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย