เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง


รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ขอรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย