เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

สภาเทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย