เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต


สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยในปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลชะมายไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส    เอกสารประกอบ

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย