เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย