เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย