เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


ความรู้และขั้นตอนในการชำระภาษี

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำขั้นตอนการชำระภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการชำระ

    เอกสารประกอบ ความรู้และขั้นตอนในการชำระภาษี
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย