เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
.ศ.๒๕๕๖


    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย