เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
.ศ. ๒๕๕๖


    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย