เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การกำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง  การกำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๖


    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การกำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย