เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


การยื่นเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวหรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำขั้นตอน  การยื่นเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวหรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

    เอกสารประกอบ การยื่นเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวหรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย