เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


การลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายละเอียดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

    เอกสารประกอบ การลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย