เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


การสอบคัดเลือก

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  ตามประกาศหลักเกณฑ์พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ การสอบคัดเลือก
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย