เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปี 2553

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงานประจำปี 2553

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2553
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย