เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 165]
 
  ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดทำแผนกองทุนหลัก...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน ประจำปี พ....[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 199]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน [วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 116]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 118]
 
  ลงพื้นที่ ตัด เก็บต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ที่หักโค่นล้ม ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 110]
 
  เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 123]
 
  ลงพื้นที่ทาสีขาว-แดง ริมทางเท้าบริเวณจุดทางร่วมทาง...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 246]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 134]
 
  รองนายกเทศมนตรี เข้ารับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้น...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 261]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55