เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  เข้านำเสนอผลงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื...[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการเปิดรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพิ...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมดนตรีในสวน กองทัพบก เติมพลังใจ เพื่อสร้างคว...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลู...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมติดตามการตั้งบประมาณในการจัดทำเทศบัญญัติงบปร...[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 24]
 
  จัดเตรียมถังขยะที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวตำบ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 24]
 
  จัดทำฝาปิดท่อระบายน้ำ เพื่อนำไปซ่อมแซมที่แตกหัก-ชำ...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในระหว่างวั...[วันที่ 2022-07-19][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานที่ส่งเข้าประเมินคัดเลือกองค...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 24]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดในเขตเทสบาลต...[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40