เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 83]
 
  ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดทำแผนกองทุนหลัก...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 101]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน ประจำปี พ....[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 79]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อแผ่นดิน [วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่ ตัด เก็บต้นไม้ (ต้นโพธิ์) ที่หักโค่นล้ม ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 29]
 
  เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 46]
 
  ลงพื้นที่ทาสีขาว-แดง ริมทางเท้าบริเวณจุดทางร่วมทาง...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 118]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38