เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมา...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 28]
 
  จิตอาสาพัฒนาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 15]
 
  จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการงานทุกกองฝ่าย[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ พร้อมไหว้พระสวดมนต์ แสดงค...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 21]
 
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลของศูนย์พัฒ...[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (#ชะมายเมืองน่าอยู่) พั...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 32]
 
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 30]
 
   การประชุมพนักงานจ้างเทศบาล และลูกจ้างโครงการจ้างเ...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยกาารปล่อ...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 43]
 
  ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความ...[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 26]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55