เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ลงพื้นที่นำรถตัก JCB และรถบรรทุก 6 ล้อ ดำเนินการปร...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 41]
 
  ลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานป...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 40]
 
  ลงพื้นที่วางท่อระบายน้ำข้ามถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 35]
 
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้สอน หลักสูตรวัยเพ...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 38]
 
  ปรับพื้นที่ทิ้งขยะ เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่แปลงการเก...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 38]
 
  ลงพื้นที่ ชี้แนวเขตที่ดินลำเหมืองสาธารณะสายคลองนา ...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 25]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและวัดขนาดถนนสาธารณะสายต้นแคร์-วังหี...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชา...[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 22]
 
  เข้าร่วมประชุมประชาคมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร...[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 27]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย รุ่นท...[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อเป็นคณ...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้า...[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 63]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55