เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง น...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 93]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการราษฏร์...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 83]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 79]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 62]
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่มอ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 128]
 
  เทศบาลตำบลชะมายได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 52]
 
  สภาเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล สม...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์...เราทำค...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 58]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ด...[วันที่ 2022-02-24][ผู้อ่าน 59]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคและ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 85]
 
  เทศบาลตำบลชะมาย เปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะ...[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 74]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38