เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
  โครงการ 12 สิงหามหาราชีนี ประจำปี 2553[วันที่ 2010-09-07][ผู้อ่าน 688]
 
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันปัญหายาเสพติด[วันที่ 2010-09-07][ผู้อ่าน 707]
 
  การแข่งขันกีฬาทุ่งสงเกมส์ประจำปี 2553[วันที่ 2010-09-07][ผู้อ่าน 1014]
 
  นายกอบต.ชะมาย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการบริหารจัดการข...[วันที่ 2010-05-18][ผู้อ่าน 961]
 
  โครงการทัศนศึกษา-ดูงานนอกสถานที่[วันที่ 2010-03-14][ผู้อ่าน 178]
 
  กิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี และบริกา...[วันที่ 2010-02-16][ผู้อ่าน 733]
 
  กิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว...[วันที่ 2009-12-08][ผู้อ่าน 594]
 
  โครงการอุ่นไอ สายใยรัก ชุมชนอบอุ่น ท้องถิ่นแข็งแรง...[วันที่ 2009-12-03][ผู้อ่าน 726]
 
  การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่...[วันที่ 2009-11-25][ผู้อ่าน 858]
 
  อุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่3และ4 ตำบลชะมาย[วันที่ 2009-11-05][ผู้อ่าน 573]
 
  กิจการวันลอยกระทงหมู่ที่ 2 3 และ 4[วันที่ 2009-11-03][ผู้อ่าน 578]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายร่วมพิธีวันปิยมหาราชประจ...[วันที่ 2009-10-26][ผู้อ่าน 695]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37หน้า 38|39|40