เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ.2563
 
1-คำนำ
2-สารบัญ
3-บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
4-ส่วนที่-1-บทนำ
5-ส่วนที่-2-ส่วนที่-3การติดตามและประเมินผล
6-ส่วนที่-3-ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
7-การวิเคราะห์เชิงปริมาณ-2
7-การวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน1
8-ส่วนที่-4-ข้อเสนอแนะ2
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย