เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]38
322 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 8 [ 24 ธ.ค. 2557 ]44
323 ปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2557 ]48
324 สอบราคาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย [ 29 ต.ค. 2557 ]76
325 จ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปี2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]54
326 โครงการก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 1 (บ้านจ่าจิตร เพชรเงิน หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]78
327 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายมังกร ซอย 2 หมู่ที่ 2 [ 8 ก.ย. 2557 ]67
328 โครงการก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 2 (บ้านนายปัญญา) หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]72
329 โครงการก่อสร้างถนนสาย ซอยไทยเกื้อ (บ้านจ่าเชษฐ์) หมู่ที่ 1 [ 8 ก.ย. 2557 ]73
330 โครงการก่อสร้างถนนบ้านนายเหริญ - บ้านนายอำพล เพชรชนะศึก หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]69
331 ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ 5 [ 30 ก.ค. 2557 ]69
332 สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนเด็กเล็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]86
333 สอบราคาซื้อถังขยะ [ 22 ก.ค. 2557 ]92
334 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางปรีดา รัตนบุรี - บ้านนายบัญญัติ ขำคม หมู่ที่ 7 [ 22 ก.ค. 2557 ]66
335 โครงการปรับปรุงถนนสายเขากลาย ซอย 3 หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ค. 2557 ]63
336 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย [ 12 พ.ย. 2556 ]53
337 ระเบียบเทศบาลตำบลชะมายว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 21 ต.ค. 2556 ]95
338 โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]49
339 โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]55
340 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดหีบ ซอย 7 หมู่ที่ 5 [ 11 ต.ค. 2556 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20