เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 6 หมู่ที่ 6 [ 17 มิ.ย. 2558 ]105
342 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2558 ]80
343 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายอรุณ ศักดิ์สูง - บ้านนายพันธ์ ภักดีชน หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]84
344 ตกลงราคาจ้างที่ปรึกษา วิจัย และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลตำบลชะมาย [ 11 มิ.ย. 2558 ]78
345 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายหนองเหรียง-วัดจอด หมู่ที่ 6 [ 25 พ.ค. 2558 ]85
346 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2558 ]87
347 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าศาลาเอนกประสงค์- บ้านนายสมเกียร หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ค. 2558 ]68
348 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]95
349 ปรับปรุงถนนสายราคาจโครงการก่อสร้างถนนสายนาแฝด-ถนนตลาดเกษตร หมู่ 2 [ 7 เม.ย. 2558 ]80
350 โครงการก่อสร้างป้าย ประตู ทางเท้า สำนักงาน ตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 7 เม.ย. 2558 ]86
351 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางสายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2558 ]87
352 ปรับปรุงถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ 7 [ 17 มี.ค. 2558 ]58
353 วางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายหนองเหรียง - วัดจอด หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2558 ]54
354 ปรับปรุงถนนสายนาแฝด หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2558 ]80
355 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]52
356 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 8 [ 24 ธ.ค. 2557 ]53
357 ปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2557 ]58
358 สอบราคาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย [ 29 ต.ค. 2557 ]85
359 จ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปี2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]64
360 โครงการก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 1 (บ้านจ่าจิตร เพชรเงิน หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22