เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายสมโชค แก้วเกิด หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2556 ]70
382 โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนางสายใจ สุวรรณน้อย หมู่ที่ 6 [ 17 พ.ค. 2556 ]62
383 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเจริญ เจริญพงศ์ หมู่ที่ 7 [ 17 พ.ค. 2556 ]63
384 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 26 เม.ย. 2556 ]70
385 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน [ 26 เม.ย. 2556 ]75
386 ซื้อถังขยะ [ 26 เม.ย. 2556 ]71
387 ซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 7 ที่นั่ง [ 28 มี.ค. 2556 ]69
388 ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย [ 28 มี.ค. 2556 ]71
389 ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย [ 28 มี.ค. 2556 ]62
390 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูริมถนนสายนายอำเภอ (หน้าเขาตาเล่ง-เทศบาลเมืองทุ่งสง)หมู่ที่ 8 [ 19 มี.ค. 2556 ]67
391 วางท่อระบายน้ำริมถนนสายทุ่งสง-นาบอน(ช่องจาก ทม.ทุ่งสง-หน้าซอยรักเกียรติ) หมู่ที่ 7 [ 19 มี.ค. 2556 ]69
392 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายซอยฝาแฝด หมู่ที่ 8 [ 15 มี.ค. 2556 ]61
393 โครงการจ้างเหมาบริการตีเส้นจราจร ถนนสายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 [ 15 มี.ค. 2556 ]62
394 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่อง [ 15 มี.ค. 2556 ]70
395 โครงการสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ [ 13 มี.ค. 2556 ]61
396 โครงการจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ [ 13 มี.ค. 2556 ]79
397 ประมูลจ้างโครงการถมดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย [ 28 ก.พ. 2556 ]60
398 จ้างขยายเขคประปา สายซอยเขากลาย 4 หมู่ที่ 3 [ 14 ก.พ. 2556 ]67
399 จ้างขยายเขตประปา เข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 14 ก.พ. 2556 ]61
400 จ้างขยายเขตประปา สาย ป.ศิลาชัย - คลองมะไฟ หมู่ที่ 4 [ 14 ก.พ. 2556 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22