เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2558 ]106
382 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าศาลาเอนกประสงค์- บ้านนายสมเกียร หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ค. 2558 ]87
383 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]113
384 ปรับปรุงถนนสายราคาจโครงการก่อสร้างถนนสายนาแฝด-ถนนตลาดเกษตร หมู่ 2 [ 7 เม.ย. 2558 ]98
385 โครงการก่อสร้างป้าย ประตู ทางเท้า สำนักงาน ตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 7 เม.ย. 2558 ]106
386 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางสายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2558 ]106
387 ปรับปรุงถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ 7 [ 17 มี.ค. 2558 ]77
388 วางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายหนองเหรียง - วัดจอด หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2558 ]72
389 ปรับปรุงถนนสายนาแฝด หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2558 ]98
390 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]71
391 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 8 [ 24 ธ.ค. 2557 ]72
392 ปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2557 ]77
393 สอบราคาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย [ 29 ต.ค. 2557 ]104
394 จ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปี2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]86
395 โครงการก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 1 (บ้านจ่าจิตร เพชรเงิน หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]109
396 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายมังกร ซอย 2 หมู่ที่ 2 [ 8 ก.ย. 2557 ]95
397 โครงการก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 2 (บ้านนายปัญญา) หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]98
398 โครงการก่อสร้างถนนสาย ซอยไทยเกื้อ (บ้านจ่าเชษฐ์) หมู่ที่ 1 [ 8 ก.ย. 2557 ]102
399 โครงการก่อสร้างถนนบ้านนายเหริญ - บ้านนายอำพล เพชรชนะศึก หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]99
400 ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ 5 [ 30 ก.ค. 2557 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23