เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 8 [ 24 ธ.ค. 2557 ]61
382 ปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2557 ]66
383 สอบราคาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย [ 29 ต.ค. 2557 ]94
384 จ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปี2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]75
385 โครงการก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 1 (บ้านจ่าจิตร เพชรเงิน หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]98
386 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายมังกร ซอย 2 หมู่ที่ 2 [ 8 ก.ย. 2557 ]85
387 โครงการก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลาชัย ซอย 2 (บ้านนายปัญญา) หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]89
388 โครงการก่อสร้างถนนสาย ซอยไทยเกื้อ (บ้านจ่าเชษฐ์) หมู่ที่ 1 [ 8 ก.ย. 2557 ]93
389 โครงการก่อสร้างถนนบ้านนายเหริญ - บ้านนายอำพล เพชรชนะศึก หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2557 ]89
390 ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ 5 [ 30 ก.ค. 2557 ]88
391 สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนเด็กเล็ก [ 22 ก.ค. 2557 ]106
392 สอบราคาซื้อถังขยะ [ 22 ก.ค. 2557 ]111
393 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางปรีดา รัตนบุรี - บ้านนายบัญญัติ ขำคม หมู่ที่ 7 [ 22 ก.ค. 2557 ]82
394 โครงการปรับปรุงถนนสายเขากลาย ซอย 3 หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ค. 2557 ]79
395 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย [ 12 พ.ย. 2556 ]74
396 ระเบียบเทศบาลตำบลชะมายว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 21 ต.ค. 2556 ]113
397 โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]66
398 โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการ กำจัด ฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]69
399 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดหีบ ซอย 7 หมู่ที่ 5 [ 11 ต.ค. 2556 ]72
400 ประการซื้อถังน้ำพลาสติก [ 26 ก.ค. 2556 ]67
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23