เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 สอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย [ 24 ก.ค. 2558 ]108
362 ปรับปรุงะนนคอนกรีตสายเขากลาย-หว้ยขัน หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ค. 2558 ]81
363 เรื่องสรรหาบุคคล เพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการ [ 10 ก.ค. 2558 ]152
364 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องสรรหาบุคคล เพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง [ 7 ก.ค. 2558 ]97
365 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 3 ก.ค. 2558 ]104
366 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 6 หมู่ที่ 6 [ 17 มิ.ย. 2558 ]113
367 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2558 ]89
368 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายอรุณ ศักดิ์สูง - บ้านนายพันธ์ ภักดีชน หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]93
369 ตกลงราคาจ้างที่ปรึกษา วิจัย และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลตำบลชะมาย [ 11 มิ.ย. 2558 ]86
370 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายหนองเหรียง-วัดจอด หมู่ที่ 6 [ 25 พ.ค. 2558 ]92
371 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2558 ]95
372 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าศาลาเอนกประสงค์- บ้านนายสมเกียร หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ค. 2558 ]77
373 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]103
374 ปรับปรุงถนนสายราคาจโครงการก่อสร้างถนนสายนาแฝด-ถนนตลาดเกษตร หมู่ 2 [ 7 เม.ย. 2558 ]88
375 โครงการก่อสร้างป้าย ประตู ทางเท้า สำนักงาน ตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 7 เม.ย. 2558 ]96
376 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางสายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 [ 7 เม.ย. 2558 ]96
377 ปรับปรุงถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ 7 [ 17 มี.ค. 2558 ]66
378 วางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายหนองเหรียง - วัดจอด หมู่ที่ 6 [ 17 มี.ค. 2558 ]62
379 ปรับปรุงถนนสายนาแฝด หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2558 ]88
380 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 ม.ค. 2558 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23