เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 1
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย