เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องใการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2565
 
รายงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย