เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 787 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสาไฟและป้ายจราจรบริเวณเกาะกลางถนนทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8,2 [ 2 ส.ค. 2565 ]5
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจริญ หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2565 ]5
3 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนสายต้นแค - วังหีบ หมู่ที่ 5 [ 22 ก.ค. 2565 ]12
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย ผช.ผญ ชัยยันต์ ผาสุก หมู่ที่ 7 [ 21 ก.ค. 2565 ]11
5 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 7 หมู่ที่ 6 [ 21 ก.ค. 2565 ]12
6 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ 7 [ 8 ก.ค. 2565 ]13
7 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายวังหีบ ซอย 3 หมู่ที่ 5 [ 21 มิ.ย. 2565 ]25
8 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ร.ร.พาณิชย์ - คอกวัว หมู่ที่ 7 [ 21 มิ.ย. 2565 ]25
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2565 ]31
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 [ 6 มิ.ย. 2565 ]29
11 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ 7 [ 19 พ.ค. 2565 ]43
12 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจริญ หมู่ที่ 2 [ 17 พ.ค. 2565 ]44
13 ประกาศเฉพาะเจาะจงจ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 [ 29 เม.ย. 2565 ]66
14 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงเสาไฟและป้ายจราจรบริเวณเกาะกลางถนนทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8,2 [ 25 เม.ย. 2565 ]38
15 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย ผช.ผญ ชัยยันต์ ผาสุก หมู่ที่ 7 [ 25 เม.ย. 2565 ]35
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.33-003 บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ 7,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มี.ค. 2565 ]91
17 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2565 ]85
18 ร่างเอกสาร e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]82
19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.๓๓-๐๐๓ บ้านคลองขี่เปล - บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]89
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40