เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด.โรงเรียนวัดเขากลายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]250
262 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนางเนื่อง มณีฉาย หมู่ที่ 5 [ 15 มี.ค. 2562 ]251
263 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอู่ปรีชา หมู่ที่ 1 [ 15 มี.ค. 2562 ]260
264 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายท่าหลวง หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2562 ]246
265 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 15 มี.ค. 2562 ]254
266 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายท่าหลวง - บ้านลุงเอี่ยม ศักดิ์สูง หมู่ที่ ๒,๔ [ 15 มี.ค. 2562 ]250
267 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33-006 สายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2-8 [ 13 มี.ค. 2562 ]258
268 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 [ 11 มี.ค. 2562 ]247
269 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนสายหมู่บ้านสาโรจน์ หมู่ที่ 8 [ 11 มี.ค. 2562 ]256
270 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย ประตู ทางเท้า บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2562 ]257
271 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2562 ]258
272 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ-สายเหมืองเก่า หมู่ที่ 4 [ 21 ก.พ. 2562 ]257
273 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (สขร.๑) [ 14 ก.พ. 2562 ]251
274 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสารวัตรสมชัย หมู่ที่ 7 [ 13 ก.พ. 2562 ]254
275 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 [ 13 ก.พ. 2562 ]252
276 ประกาศโครงการปรับปรุงป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ 3 [ 11 ก.พ. 2562 ]261
277 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 [ 18 ม.ค. 2562 ]267
278 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเนื่อง มณีฉาย หมู่ที่ 5 [ 18 ม.ค. 2562 ]258
279 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอู่ปรีชา หมู่ที่ 1 [ 18 ม.ค. 2562 ]252
280 ประกาศขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2562 ]268
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40