เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายห้วยขัน-หัวทาง (หมู่ที่ 4 ต.ชะมาย - หมู่ที่ 3 ต.ควนกรด) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน [ 27 ธ.ค. 2564 ]110
22 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 [ 25 พ.ย. 2564 ]130
23 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ 7 [ 11 พ.ย. 2564 ]135
24 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจริญ หมู่ที่ 2 [ 11 พ.ย. 2564 ]141
25 ประกาศเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]129
26 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอาคม หมู่ที่ 3 [ 27 ต.ค. 2564 ]126
27 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 4 หมู่ที่ 6 [ 27 ต.ค. 2564 ]123
28 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายประดู่ หมู่ที่ 1 [ 25 ต.ค. 2564 ]136
29 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 3 [ 25 ต.ค. 2564 ]127
30 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายวังรวย หมู่ที่ 4 [ 25 ต.ค. 2564 ]128
31 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายโสภณอุทิศ หมู่ที่ 5 [ 25 ต.ค. 2564 ]129
32 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 [ 4 ต.ค. 2564 ]130
33 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายรุ่งเมือง(หนองเหรียง-คลองว้า) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า [ 21 ก.ย. 2564 ]272
34 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านหนองเหรียง-คลองจัง (สี่แยกนาคำทวด-หมู่บ้านไพรบุญ) หมู่ที่ 6 [ 21 ก.ย. 2564 ]267
35 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concretre (Overlay) สายโภณอุทิศ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ย. 2564 ]271
36 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายวังรวย หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ย. 2564 ]273
37 ประกาศเฉพาะเจาะจงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 [ 20 ก.ย. 2564 ]270
38 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายประดู่ หมู่ที่ 1 [ 20 ก.ย. 2564 ]273
39 ประกาศเฉพาะเจาะจงปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 3 [ 20 ก.ย. 2564 ]270
40 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 [ 13 ก.ย. 2564 ]269
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40