เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 750 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค-วังหีบ 2 หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2563 ]137
42 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด [ 21 ธ.ค. 2563 ]136
43 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด [ 21 ธ.ค. 2563 ]136
44 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการจัดซื้อถังขยะจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 16 ธ.ค. 2563 ]135
45 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด [ 4 ธ.ค. 2563 ]138
46 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete (Overlay) ถนนรวมมิตร หมู่ที่ 2 [ 1 ธ.ค. 2563 ]135
47 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 2 หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2563 ]136
48 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 [ 30 พ.ย. 2563 ]135
49 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนานอก หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ย. 2563 ]134
50 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 8 [ 23 พ.ย. 2563 ]136
51 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 1 หมู่ที่ 8 [ 23 พ.ย. 2563 ]135
52 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 2 หมู่ที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]136
53 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย 3 หมู่ที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]134
54 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลและงานครุภัณฑ์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 รอบที่ 4 [ 13 พ.ย. 2563 ]136
55 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2563 ]135
56 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำห้วยยิ่ว หมู่ที่ 3 [ 11 พ.ย. 2563 ]134
57 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านในอ่าว- บ้านวังรวย หมู่ที่ 4 [ 11 พ.ย. 2563 ]139
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหอย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ย. 2563 ]136
59 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 [ 11 พ.ย. 2563 ]136
60 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 7 [ 10 พ.ย. 2563 ]134
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38