เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 751 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายครัวแก้ว หมู่ที่ 1 [ 9 เม.ย. 2563 ]133
122 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]134
123 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]134
124 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 [ 24 มี.ค. 2563 ]132
125 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ 5 [ 23 มี.ค. 2563 ]133
126 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2563 ]133
127 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.โรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ 5 [ 23 มี.ค. 2563 ]135
128 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประตู ทางเท้า บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 11 มี.ค. 2563 ]135
129 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 [ 4 มี.ค. 2563 ]134
130 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 [ 4 มี.ค. 2563 ]132
131 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2 [ 4 มี.ค. 2563 ]133
132 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]132
133 ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]133
134 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2563 ]134
135 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2563 ]134
136 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 [ 20 ก.พ. 2563 ]134
137 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายนิคม ทองขำ หมู่ที่ 7 [ 20 ก.พ. 2563 ]133
138 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 [ 19 ก.พ. 2563 ]133
139 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 [ 24 ม.ค. 2563 ]133
140 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ [ 23 ม.ค. 2563 ]132
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38