เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 750 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบใต้ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ [ 23 ม.ค. 2563 ]133
142 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 [ 23 ม.ค. 2563 ]134
143 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2563 ]134
144 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2563 ]135
145 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2563 ]135
146 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายหนองเหรียง - คลองจัง หมู่ที่ 6 [ 21 ม.ค. 2563 ]134
147 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 [ 15 ม.ค. 2563 ]135
148 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 10 ม.ค. 2563 ]138
149 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2563 ]137
150 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3 [ 2 ม.ค. 2563 ]135
151 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหรียง - วัดจอด หมู่ที่ 6 [ 25 ธ.ค. 2562 ]134
152 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 [ 23 ธ.ค. 2562 ]134
153 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 [ 23 ธ.ค. 2562 ]134
154 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2562 ]134
155 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ 5 [ 20 ธ.ค. 2562 ]135
156 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 [ 17 ธ.ค. 2562 ]136
157 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายนิคม ทองขำ หมู่ที่ 7 [ 17 ธ.ค. 2562 ]133
158 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านถาวร หมู่ที่ 8 [ 12 ธ.ค. 2562 ]133
159 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำสายโรงแรมเจเอส หมู่ที่ 2 [ 12 ธ.ค. 2562 ]135
160 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2562 ]135
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38