เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 [ 24 เม.ย. 2563 ]269
142 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 1 หมู่ที่ 1 [ 24 เม.ย. 2563 ]255
143 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายหนองเหรียง - คลองจัง หมู่ที่ 6 [ 23 เม.ย. 2563 ]249
144 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหอย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]251
145 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓ - ๐๐๕ สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔ บ้านวังรวย ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]258
146 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓ - ๐๐๗ สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ ๓ บ้านเขากลาย ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]263
147 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านหนองหอย ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2563 ]265
148 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางละเมียด หมู่ที่ 1 [ 20 เม.ย. 2563 ]261
149 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 [ 20 เม.ย. 2563 ]262
150 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอำเภอ ซอย 2 หมู่ที่ 8 [ 15 เม.ย. 2563 ]245
151 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอำเภอ ซอย 1 หมู่ที่ 8 [ 15 เม.ย. 2563 ]249
152 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายครัวแก้ว หมู่ที่ 1 [ 9 เม.ย. 2563 ]258
153 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย 2 หมู่ที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]252
154 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]249
155 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 [ 24 มี.ค. 2563 ]261
156 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ 5 [ 23 มี.ค. 2563 ]263
157 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 [ 23 มี.ค. 2563 ]265
158 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.โรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ 5 [ 23 มี.ค. 2563 ]266
159 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประตู ทางเท้า บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 [ 11 มี.ค. 2563 ]268
160 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 [ 4 มี.ค. 2563 ]251
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40