เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 [ 4 มี.ค. 2563 ]250
162 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ 2 [ 4 มี.ค. 2563 ]250
163 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]248
164 ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อทำการรับจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]249
165 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณถนนเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2563 ]254
166 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณสะพานวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 [ 21 ก.พ. 2563 ]250
167 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 [ 20 ก.พ. 2563 ]256
168 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายนิคม ทองขำ หมู่ที่ 7 [ 20 ก.พ. 2563 ]251
169 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายอัจฉิมา หมู่ที่ 7 [ 19 ก.พ. 2563 ]252
170 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 [ 24 ม.ค. 2563 ]251
171 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ [ 23 ม.ค. 2563 ]251
172 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บริเวณสระน้ำนบใต้ หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ [ 23 ม.ค. 2563 ]247
173 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย 1 หมู่ที่ 2 [ 23 ม.ค. 2563 ]248
174 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านนายเสวียน หมู่ที่ 7 [ 23 ม.ค. 2563 ]248
175 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2563 ]242
176 ประกาศเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2563 ]246
177 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายหนองเหรียง - คลองจัง หมู่ที่ 6 [ 21 ม.ค. 2563 ]251
178 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 [ 15 ม.ค. 2563 ]251
179 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 10 ม.ค. 2563 ]273
180 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2563 ]250
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40